• 2022-06-28

W roku 2019 przy finansowym wsparciu WFOŚIGW zostało zrealizowane zadanie:
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9kW w miejscowości Szydłów
Wartość dofinansowania wyniosła: 189.050 PLN