Zakład Wyrobów Metalowych EMIZET sp. z o.o.

Siedziba główna, zakład nr 1:
ul. Rakowska 21
28-225 Szydłów

Zakład nr 2:
ul. Brzezińska 30
28-225 Szydłów

Sekretariat
Tel. +48 41 35 45 186
Fax. +48 41 35 45 177

Biuro Obsługi Klienta
Tel. +48 41 35 45 314

Kadry
Tel. +48 41 35 45 177

Biuro Obsługi Klienta
biuro@emizet.pl

Ważne informacje

Data Powstania: 16.11.1992
Miejsce Rejestracji: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 186920
REGON: 290036800
NIP: 6570308790
Kapitał Zakładowy i wpłacony w całości: PLN 60 000,00

Bank: Pekao S.A. oddz. Kielce
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
Nr Konta/IBAN 
PLN 56 1240 4416 1111 0000 4964 0320
EUR 77 1240 4416 1978 0000 4950 1823

Bank: Citi Handllowy w Warszawie S.A.
SWIFT/BIC: CITIPLPX      
Nr Konta/IBAN 
PLN 04 1030 1188 0000 0000 9195 7019
EUR 79 1030 1188 0000 0000 9195 7027

Wszelkie naruszenia prawa, procedur wewnętrznych i standardów etycznych w ZWM EMIZET proszę wysyłać na adres: informacja@emizet.pl

Siedziba główna, zakład nr 1

Zakład nr 2