• 2022-07-14

W celu wzrostu efektywności energetycznej przeprowadzamy termomodernizację budynku zakładu nr 2 przy ul. Brzezińskiej 30. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy jakości środowiska na terenie m. Szydłów poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na materiał opałowy.