ng07

Kontakt

EMIZET Sp. z o.o.
Zakład Wyrobów Metalowych

PL-28225 Szydłów
ul. Rakowska 21,

Tel. +48 41 3545 186
Fax. +48 41 3545 315

e-mail: 
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

TRAWIENIE I PASYWACJA

Stal szlachetna (nierdzewna) zawdzięcza swoją odporność na korozję mikroskopijnie cienkiej
(0,06-0,08 µm), tlenkowej powłoce ochronnej (tlenek chromu) jest to tzw. powłoka pasywna. Warunkiem do powstania bezbłędnej oraz skutecznej powłoki pasywnej jest odpowiednie przygotowanie powierzchni stali do pasywacji; musi być ona metalicznie czysta.

Cel stosowania chemicznej obróbki powierzchniowej:

Zanieczyszczenia, takie jak: zgorzelina spawalnicza, powłoki tlenkowe, przebarwienia po spawaniu korozja obca, cząstki mechaniczne wprasowane w powierzchnię zewnętrzną w wyniku obróbki mechanicznej oraz zanieczyszczenia organiczne, przeszkadzają w utworzeniu poprawnej powłoki pasywnej. Aby je usunąć należy zastosować trawienie.

Obróbka wstępna

Jakość trawienia części jest zależna od ich przygotowania do obróbki. Do trawienia powierzchnia materiału musi być sucha, odtłuszczona, wolna od pozostałości żużla oraz innych zanieczyszczeń.

Trawienie pastą

Pasta do trawienia usuwa przebarwienia termiczne oraz zgorzelinę po spawaniu, a także korozję obcą. Pastę przed użyciem należy efektywnie wymieszać i przy pomocy pędzla równomiernie nanieść na spoinę. Pojemnik po użyciu należy dokładnie zamknąć.
Za pomocą 1 kg pasty można wytrawić od 80 do 150 mb spoiny. Czas działania pasty zależy od wielkości zgorzeliny i wynosi dla stali stopowych:

nie uspokojona

np. 1.4301:

10-60

minut

uspokojona

np. 1.4571:

30-120

minut

Powierzchnie trawione należy następnie dokładnie przepłukać wodą. Twarda, lecz poluzowana zgorzelina powinna być usunięta za pomocą szczotki drucianej lub agregatu wysokociśnieniowego. Neutralizacja pasty do trawienia może być przeprowadzona za pomocą środka neutralizującego.

Trawienie natryskowe

Żel trawiący GSM nanoszony natryskowo oczyszcza powierzchnie zewnętrzne z przebarwień spawalniczych oraz zgorzeliny w jednym cyklu roboczym. Poprzez dodanie indykatora można proces ten dobrze kontrolować. Jedna torebka indykatora wystarcza na ok. 20 kg żelu natryskowego. Środek trawiący należy wymieszać, a następnie proces homogenizacji powtórzyć po ok. 5 minutach. Przygotowany w ten sposób żel należy nanieść równomiernie na powierzchnię za pomocą urządzenia natryskowego, w którym ciśnienie robocze wynosi od 3 do 6 bar. Wydajność żelu wynosi od 2 do 5 metrów kwadratowych powierzchni trawionej z 1 kg żelu trawiącego.
Aby zapewnić równomierne naniesienie żelu trawiącego, należy zachować odpowiednią odległość lancy urządzenia natryskowego od przedmiotu. Odległość ta powinna wynosi
około 50 cm.
Czas działania żelu trawiącego zależy od wielkości zgorzeliny i wynosi od 30 do 90 minut. Przy czym dopuszczalny jest dłuższy czas działania.
Po zakończeniu procesu trawienia należy dokładnie spłukać żel natryskowy za pomocą agregatu wysokociśnieniowego. Średnie zużycie wody do płukania powinno wynosić około 15 l/m2 przy ciśnieniu roboczym minimum 140 bar.

Po zakończeniu procesu nanoszenia żelu trawiącego należy:

  • Dokładnie oczyścić urządzenie natryskowe.
  • Pozostały w przewodzie żel natryskowy należy przepompować z powrotem do zbiornika.
  • Urządzenie natryskowe przepłukać wodą aż do uzyskania przepływu czystej wody.
  • Pompę opróżnić z wody pozostałej po płukaniu.
  • Pusty pojemnik przepłukać wodą.

Proces usuwania żelu z powierzchni metalu, należy przeprowadzać wodą pod wysokim ciśnieniem w następujący sposób: najpierw oczyścić powierzchnię za pomocą szerokiej dyszy, następnie obszar, w którym znajdują się spoiny umyć za pomocą dyszy kołowej, zachowując minimalny odstęp.
Neutralność umytych powierzchni można ewentualnie sprawdzić za pomocą papierka lakmusowego.
Do płukania należy stosować wodę o parametrach wody do picia. Jeżeli zleceniodawca wymaga przepłukiwania wodą bez chlorków, należy stosować wodę zdemineralizowaną.

Trawienie zanurzeniowe

Trawienie zanurzeniowe jest metodą bardzo wydajną. Stosuje się koncentrat w stosunku 1:1
(1 część koncentratu na 1 część wody). Dopuszcza się stosowanie innych specyficznych receptur mających wpływ na czas trawienia oraz intensywność działania kąpieli.

Elementy obrabiane zanurza się w kąpieli trawiącej. Należy uważać na elementy z zamkniętymi komorami, do których substancja trawiąca będzie mogła wpłynąć, a z której nie będzie można później jej wypłukać. Zanurzać można wyłącznie elementy wykonane w 100 % ze stali szlachetnej.

Czas obróbki zależy od rodzaju materiału obrabianego, temperatury oraz stopnia koncentracji kąpieli. Po zakończonym procesie trawienia przedmioty obrabiane wyjmuje się z kąpieli. Po spłynięciu resztek kąpieli trawiącej z przedmiotów należy je płukać wodą pod wysokim ciśnieniem.

Skład kąpieli do trawienia należy poddawać kontroli – dokonując analiz. Kontrola procesu
połączona z odpowiednim uzupełnieniem składu kąpieli, zapewnia dobre wyniki trawienia.

Pasywacja

Pasywacja naturalna zewnętrznych powierzchni stali szlachetnych zachodząca po trawieniu
w wyniku reakcji z tlenem z powietrza może trwać wiele dni, w zależności od miejscowych warunków mikroklimatycznych. W tym czasie materiały podlegają wpływom zewnętrznym i może dojść do lokalnych lub powierzchniowych oznak korozyjnych (czerwona korozja). Z tego względu zasadne jest przyspieszenie powstania powłoki pasywnej poprzez naniesienie na powierzchnie przedmiotów roztworu pasywującego.
Pasywacji dokonuje się poprzez naniesienie żelu pasywującego za pomocą pędzla (małe powierzchnie) lub przez natrysk, w przypadku dużych powierzchni. Wydajność preparatu wynosi: od 8 do 10 m²/kg. Po okresie działania wynoszącym min. 10 minut należy spłukać powierzchnie pasywowane czystą wodą.

Przygotowanie i utylizacja kwaśnych popłuczyn

Odprowadzanie popłuczyn do kanalizacji jest dopuszczalne tylko po ich neutralizacji. Ściek, który jest zanieczyszczony ciężkimi metalami lub solami może być poddany obróbce w odpowiedniej instalacji przez samego użytkownika lub utylizowany przez wyspecjalizowaną firmę.

Przy stosowaniu oraz obróbce substancji chemicznych należy bezwzględnie stosować się do odpowiednich przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podanych na etykietach. Praca bez nakazanych środków zabezpieczających pracownika jest niedopuszczalna.

GSM stal nierdzewna
Rozmiary opakowań

1 kg puszka z zakrętką o średnicy 45mm, do past GSM
(w kartonie mieści się 8 puszek)

 
opak1 
 

2 kg puszka z zakrętką o dużej średnicy,
do past GSM
(w kartonie mieści się 6 puszek)

 opak2
 12 kg kanister z zakrętką o dużej średnicy, do past GSM  opak3
 20 kg kanister  opak4
 200 kg beczka  opak5
 1000 kg kontener  opak6

Designed by strony www kielce.